Hva er vi?


Studentparlamentet (SP) er det øverste studentpolitiske organet ved UiT - Norges arktiske universitet.


Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiT, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultetsspesifikke saker.


I tillegg fordeler Studentparlamentet semesteravgiften til studentforningeningene ved UiT 


Har du en sak du tenker er viktig for studentmassen eller studiet? Ta kontakt med oss! Dersom saken faller utenfor vårt arbeidsområde hjelper vi deg med veiledning til rett instans.


KORT OG KONSIST

Vi taler studentmassens saker.

Vi ivaretar dine rettigheter; demokratisk, økonomisk og faglig. 

Til slutt jobber vi med din velferd og trivsel i studiehverdagen og studentliv

Hvorfor har vi et studentdemokrati?

Studentdemokratiet er her for deg som student for å fremme de viktige sakene du som student og studentmassen mener er viktig for studiehverdagen; demokratisk, økonomisk og dine rettigheter som student er vår agenda. Det kan være vanskelig å bli hørt hvis man står alene om en viktig sak og derfor er studentdemokratiet en viktig tilstedeværelse på UiT, i enkeltsaker, møter og prosjekter ved universitetet som direkte påvirker studentens hverdag.

Studentengasjement

Et av de viktigste punktene for et velfungerende studentdemokrati er studentengasjement.

Hvis sakene ikke kommer frem kan de ikke bli tatt opp.

Hvis vi som studenter ikke engasjerer oss i viktige verv som klassetillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og arbeidsutvalg eller ikke bruker vår stemme ved valg og generalforsamlinger vil studentdemokratiet være mangelfulgt og svekket.

Derfor er det viktig at du som student, er oppdatert, kjenner til og engasjerer deg i den lokale studentpolitikken og demokratiet for at studiehverdagen din skal være velfungerende og god.

Gjør et bevisst og aktivt valg om å engasjere deg!

Si fra om studentmiljøet!


Si Fra er UiTs varslingssystem for studenter. Her kan du melde fra om bekymringer eller alvorlige hendelser ved universitetet.

Siste Instagram poster