Om oss / Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget står for den daglige driften av Studentparlamentet (SP) og jobber for å få gjennomslag for de sakene Studentparlamentet vedtar. Arbeidsutvalget koordinerer også arbeidet til de tillitsvalgte i Samskipnadsstyret, Universitetstyret og andre tillitsvalgte. Arbeidsutvalget forbereder saker til SP-møtene og er studentenes øverste tillitsvalgte mellom studentparlamentsmøtene.

Arbeidsutvalget

Hvordan komme i kontakt med Arbeidsutvalget eller Studentparlamentet? Hvis du har lyst til å ta opp en sak som opptar deg ved UiT - Norges arktiske universitetet, oppfordrer vi deg sterkt til å komme til oss med det. Arbeidsutvalget setter dagsorden i Studentparlamentet og i Universitetet, og det kan vi gjøre med din sak!

Jonas Toft

Leder


Ansvarlig for:

Informasjon og kontakt


leder@sp.uit.no

Telefon: 932 86 016

Erling Petter Hæsken Trones

Nestleder


Ansvarlig for:

Internasjonalisering

Digitalisering


nestleder@sp.uit.no


Nora Frøen


Velferdsansvarlig


velferd@sp.uit.no


Fredrik Askim


Ansvarlig for:

Likestilling og mangfold

Karriere og arbeidsliv

Bærekraft


fredrik@sp.uit.no


Robin Johansen


Ansvarlig for:

Utdanning og læringsmiljø

Fag og forskning


utdanning@sp.uit.no


Organisasjonskonsulent

Martin Søbymartin.soby@uit.no


Hvor vi er

Kontortid:

Mandag - Fredag
09:00 - 15:00
Lørdag - Søndag
Stengt