Disse ble valgt på Studentparlamentets

konstituerende møte

Studentparlamentet avholdt konstituerende studentparlamentsmøte den 11.05.2022.Studentparlamentets arbeidsutvalg for 2022/2023 er:


Leder:

Jonas Toft


Nestleder:

Erling Petter Hæsken Trones


Medlemmer av arbeidsutvalget:

Nora Frøen

Fredrik Askim

Robin JohansenStudentrepresentanter Universitetsstyret:


Innstillt kvinnelig representant:

Maren Irene Gåre Bakkevoll


Innstilt mannlig representant:

Ole Andreas Myhrer Smith


Innstilt til kvinnelig vara:

Karoline Sveen


Innstilt til mannlig vara:

Victor ZimmerStudentrepresentanter til Samskipnadsstyret: 


Valgt til faste representanter:

Ane Sofie Mikkelsen

Adrian Traasdahl


Valgt til vararepresentanter:

Brage Bolstad-Andreassen

Vetle Solodden Lier Studentparlamentets kontroll og organisasjonskomité:

Sofie Fæhn

Eirik Sæther

Karoline SveenLæringsmiljøutvalget:

Silje Heløe Kjær Olsen (2 år)

Victor Zimmer (1 år)Ordstyrer:

Daniel Hansen Masvik