Dokumenter / Vedtatte resolusjoner


Vedatte resolusjoner


Her publiseres Studentparlamentets vedtatte resolusjoner fortløpende.


2021/2022


Students At Risk

Vedtatt på SPM11, 08. mai 2022


Frihet til kolonistaten Vest-Sahara

Vedtatt på SPM9, 28. april 2022


La oss ta imot ukrainske flyktninger med åpne armer

Vedtatt på SPM7, 25. februar 2022


Forutsigbar og desentralisert praksis

Vedtatt på SPM6, 27. januar 2022


Prioriteringer for regjeringsforhandlinger

Vedtatt på SPM2, 16. september 2021